Generelle betingelser


Disse betingelser er gældende fra 1. juni 2020.

 

Indholdet af disse brugsbetingelser er, som følger:

 1. Anvendelsesområde for de generelle brugsbetingelser
  1. Accept af betingelser
  2. Ændring af betingelser
  3. Vilkår: mindreårige
  4. Fortolkning af betingelserne 
 2. Formål: Webindhold og -tjenester
  1. Om dette websted
  2. Tilbudte tjenester
 3. Kontraktindgåelse
  1. Kampagner og konkurrencer
  2. Nyhedsbrev
 4. Afbestilling og reservation
 5. Parternes forpligtelser 
  1. God tro
  2. Virksomhedens forpligtelser
  3. Brugerens forpligtelser
 6. Intellektuel ejendomsret af indholdet, webstedet og det indhold, der er oprettet af brugeren.
  1. Forbehold af rettigheder og begrænsninger for oprettelse af links
 7. Varighed og fortrydelsesret 
  1. Betingelsernes varighed og varigheden af den enkelte tjenesteydelse, der er bestilt
  2. Afmelding i systemet
 8. Ansvar: begrænsninger
 9. Diverse
  1. Privatlivs- og cookiepolitik
  2. Kundeservice
  3. Gældende lovgivning

 

ANVENDELSESOMRÅDE FOR DE GENERELLE BRUGSBETINGELSER

Dette websted (i det følgende benævnt "webstedet") tilhører Green Tropical Coast, S.L. (herefter "virksomheden"), et spansk selskab med hjemsted i Calle Maria Moliner, 3, Las Rozas de Madrid, med spansk skattenr.: B-88560065

 

Accept af betingelser

Når du som bruger tilgår, navigerer på og bruger vores websted og/eller bruger vores tjenester, accepterer du, at du har læst, forstået og accepteret de vilkår og betingelser, der er anført nedenfor (herunder spørgsmål vedrørende beskyttelse af privatlivet). I det følgende benævnt "Brugsbetingelser" eller "Aftalen".

Ændring af betingelser

Virksomheden kan til enhver tid ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse brugsbetingelser, og sådanne ændringer vil som minimum træde i kraft tre (3) dage efter, at de først er blevet offentliggjort på webstedet. I så fald offentliggør vi ændringerne af brugsbetingelserne på webstedet og vil øverst på webstedet angive den dato, hvor den nye version af betingelserne træder i kraft. Hvis du fortsætter med at bruge webstedet, efter at sådanne ændringer er blevet foretaget, har du accepteret de nye brugsbetingelser. Hvis du ikke accepterer at overholde disse eller fremtidige brugsbetingelser, må du ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) webstedet eller tilgå (eller fortsætte med at tilgå) webstedet. Det er dit ansvar at besøge webstedet regelmæssigt for at se, om der er foretaget ændringer i disse brugsbetingelser. I forbindelse med denne aftale vil indholdet, produkterne og tjenesterne, der offentliggøres gennem webstedet og adgangen til webstedet, i fællesskab blive benævnt "tjenesten" eller "tjenesterne". Bemærk venligst, at de tjenester, som dette websted stiller til rådighed for dig, også kan være reguleret af særlige betingelser, som i tilfælde af uenigheder har forrang for de generelle betingelser. Derfor, når du bruger det pågældende indhold eller tjenester, accepterer du at være underlagt de gældende særlige vilkår og betingelser. DU BEDES DERFOR LÆSE DISSE BRUGSBETINGELSER OMHYGGELIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER OM DINE JURIDISKE RETTIGHEDER, MIDLERNE TIL AT HÅNDHÆVE DISSE RETTIGHEDER OG DINE FORPLIGTELSER. DISSE BETINGELSER INDEHOLDER FORSKELLIGE BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER SAMT EN KLAUSUL OM TVISTBILÆGGELSE, DER REGULERER, HVORDAN EVENTUELLE TVISTER SKAL LØSES. 

Vilkår: mindreårige

PERSONER UNDER ATTEN (18) ÅR MÅ IKKE REGISTRERE SIG I SYSTEMET ELLER TILGÅ TJENESTEN. Dette websted er udelukkende beregnet til brugere over atten (18) år. Registrering på, brug af eller adgang til webstedet af personer under atten (18) år er ikke tilladt, medmindre det sker gennem deres juridiske repræsentanter, og vil blive betragtet som en overtrædelse af nærværende brugsbetingelser. Ved at bruge tjenesten eller webstedet erklærer og garanterer du, at du er over atten (18) år og accepterer og forpligter dig til at overholde alle vilkår og betingelser i denne aftale. 3 Som følge heraf, og selvom alle kan konsultere webstedet og disse brugsbetingelser, er det kun brugere, der opfylder ovenstående vilkår, som kan tilgå tjenesten.

Fortolkning af betingelserne

Disse brugsbetingelser udgør hele aftalen mellem dig og virksomheden vedrørende din brug af webstedet eller tjenesten og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og virksomheden vedrørende din brug af webstedet eller tjenesten. Virksomhedens undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse, der er indeholdt i disse brugsbetingelser, udgør ikke et afkald af en sådan rettighed eller bestemmelse i det pågældende tilfælde eller nogen anden situation. Hvis en bestemmelse i denne aftale erklæres ugyldig, vil resten af aftalen stadig være fuldt gyldig i alle aspekter. Hvis en bestemmelse i disse brugsbetingelser erklæres ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse blive fjernet fra disse brugsbetingelser, uden at det påvirker gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Dette websted er tilgængeligt på spansk. Disse generelle brugsbetingelser er tilgængelige på spansk. I tilfælde af en fortolkningskonflikt vil brugsbetingelserne udformet på spansk have forrang.

 

FORMÅL: Webindhold og -tjenester

Om dette websted

Dette websted tilbyder indhold vedrørende vores hoteller, tjenester og kampagner. Webstedet er kompatibelt med alle browsere.

Tilbudte tjenester

Via dette websted tilbyder virksomheden lejligheder til ferieudlejning samt indhold vedrørende de forskellige lejligheder i vores virksomhed, vores kampagner, og hvordan du kan bestille vores tjenester. Desuden tilbyder dette websted en nyhedsbrevstjeneste, der holder brugeren informeret om vores seneste nyheder og kampagner i Granada Beach & Golf Apartments.

KONTRAKTINDGÅELSE

Via dette websted kan du få adgang til vores nyhedsbrev samt kampagner og tilbud vedrørende Granada Beach & Golf Apartments.

Processen til registrering på webstedet og accept af disse brugsbetingelser begynder, når brugeren registrerer sig for at få adgang til afsnittet "Nyheder" og til tilbud og kampagner. Betingelserne skal accepteres for hvert enkelt tilbud.

Kampagner

Du kan deltage i de kampagner og tilbud, der er tilgængelige på dette websted. Vilkår og betingelser for de enkelte tilbud eller kampagner vil blive specificeret i hvert enkelt tilfælde.

Der kan være tilfælde, hvor du skal bruge din Facebook- eller Twitter-konto til at deltage i en kampagne. I disse tilfælde kan du registrere dig uden at skulle indtaste dine brugerdata eller adgangskode, da du giver Facebook eller Twitter lov til at dele dine brugerdata med os. Facebook og Twitter kan dog bede dig om dine brugergodkendelsesoplysninger for den pågældende platform.

Når du går ind på webstedet via Facebook- eller Twitter-ikonet, der vises på selve webstedet, vil du se et link til accept af disse vilkår og betingelser samt privatlivs- og cookiepolitik på din skærm, og du kan derefter deltage direkte i vores kampagner og bruge webstedets tjenester.

Nyhedsbrev

For at anmode om oplysninger om vores kampagner og modtage meddelelser om vores tjenester skal du klikke på knappen "Nyhedsbrev" og gennemføre brugerregistreringen.

Når du klikker på denne knap, fører systemet dig til en formular med felter, som du skal udfylde med dine personlige oplysninger (navn, e-mailadresse, land). Når du har udfyldt alle oplysningerne, skal du klikke på knappen "Send". Registreringssystemet viser detaljerne for dig, for at du kan kontrollere, om de er rigtige eller ændre dem, om nødvendigt. De felter, der skal rettes, er markeret med rødt og med en stjerne.

Når du har kontrolleret og eventuelt rettet dine oplysninger, skal du klikke på knappen "Send", så bliver du automatisk registreret. HUSK, AT DU SKAL LÆSE OG ACCEPTERE BRUGSBETINGELSERNE SAMT PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK (SE LINKS PÅ REGISTRERINGSSIDEN), FØR DU BEKRÆFTER DIN REGISTRERING PÅ WEBSTEDET.

Hvis du, når du er registreret, ønsker at rette eller ændre de felter, du har indtastet i din brugerprofil, skal du kontakte os via denne e-mail: privacy@granadabeachgolf.com

Afbestilling og reservation

Priserne gælder kun for individuelle reservationer og er ikke gældende for grupper og/eller særlige events. 

Priser og tilbud gælder for et begrænset antal værelser og er underlagt særlige betingelser mht. minimumsophold.

Afbestillingspolitik

Du kan afbestile eller ændre din reservation uden annulleringsgebyr op til 14 dage før ankomstdatoen. På dette tidspunkt skal 20 % af det samlede reservationsbeløb indbetales, og de nævnte 20 % vil blive opkrævet.

De resterende 80 % betales på ankomstdagen med kreditkort ved online indtjekning. Ved udeblivelse opkræves det samlede beløb for reservationen.

På grund af sundhedskrisen forårsaget af COVID-19 er aflysning som følge af ​​årsager relateret til sundhedskrisen såsom isolation, positivt testresultat for coronavirus, karantæne m.v. være gratis indtil 1 dag før ankomstdatoen.

Granada Beach & Golf bestræber sig på, at oplysningerne, der vises på vores hjemmeside, fremstår nøjagtige og uden trykfejl. Hvis der på noget tidspunkt opstår fejl af denne type, som altid vil være utilsigtede, vil fejlen hurtigst muligt blive rettet og brugeren vil modtage de oplysninger og valgmuligheder, der er fastsat i henhold til gældende lovgivning.

 

PARTERNES FORPLIGTELSER

God tro

Generelt forpligter begge parter sig til at overholde disse generelle betingelser, samt til at overholde de særlige advarsler eller anvisninger for brug, der er indeholdt heri. De forpligter sig ligeledes til altid at handle i overensstemmelse med loven, offentlig moral og kravene om god tro ved at anvende passende omhu i forbindelse med den tjeneste, de nyder godt af. De forpligter sig til ikke at bruge tjenesten på nogen måde, der kan forhindre, skade eller forringe dens sædvanlige drift eller de aktiver og rettigheder, der ejes af virksomheden, dennes leverandører, andre brugere eller tredjeparter generelt.

Virksomhedens forpligtelser

Virksomheden vil gøre sit bedste for at sikre, at webstedet er tilgængeligt uden afbrydelser, samt at transmissionen sker uden fejl. På grund af internettets beskaffenhed kan vi dog ikke garantere dette fuldt ud. Fra tid til anden kan adgangen til webstedet også være midlertidigt suspenderet eller begrænset grundet reparations- eller vedligeholdelsesarbejde eller for implementering af nye værktøjer eller tjenester. Vi vil i videst muligt omfang forsøge at minimere hyppigheden og varigheden af nedetid eller begrænsningen af adgangen.

Brugerens forpligtelser 

At være bruger af webstedet indebærer ikke kun adgang til nogle tjenester, men også at bruge det i overensstemmelse med de regler for høflighed og etikette, du ville gøre brug af i dit daglige liv.

Det er strengt forbudt for brugeren at anvende indholdet af nogen af de tilbudte tjenester til at udføre aktiviteter, der kan betragtes som ulovlige, umoralske eller i strid med den offentlige orden. Disse forbudte aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til, afsendelse af krænkende, stødende eller truende meddelelser; ulovlig adgang til tredjeparters computersystemer (hacking), overførsel af trojanske heste, computervirus eller software, der er designet til at forårsage skade (cracking) eller indhente data fra computersystemer.

Du accepterer også følgende forpligtelser:

 • At bruge webstedet på korrekt vis med påpasselighed.
 • Ikke at anvende webstedet: (a) til at udføre handlinger, der strider mod lov, sædelighed, almindeligt accepteret moral eller etableret offentlig orden, eller (b) hvis formål eller hensigter er ulovlige, forbudte eller skadelige for tredjemands rettigheder og interesser. Virksomheden fralægger sig ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af det foregående. 
 • At afstå fra at bruge indholdet og tjenesterne på en måde, der kan beskadige, ubrugeliggøre, overbelaste eller forringe webstedet eller forhindre brugernes normale anvendelse af eller rådighed over webstedet og tjenesterne.  
 • At afstå fra at ændre eller manipulere meddelelser vedrørende ophavsret og andre data, der identificerer virksomhedens eller ejernes intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder over det indhold, der er føjet til portalen, samt tekniske beskyttelsesanordninger, digitale fingeraftryk eller andre instrumenter til beskyttelse af indholdet.  
 • Ikke at antage en falsk identitet og udgive dig for at være en anden person, f.eks. ved at udgive dig for at være en ikke-eksisterende person.  
 • Vores tjenester er kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Derfor må du ikke videresælge, oprette dybe links, bruge, kopiere, overvåge (f.eks. Spider, Scrape), vise, downloade eller reproducere indhold, information, software, produkter eller tjenester, der er tilgængelige på vores websted, til kommercielle eller konkurrerende aktiviteter.  
 • Hvis du registrerer dig for at modtage nyheder om vores tjenester eller kampagner eller for at arbejde med os, accepterer du at afgive sandfærdige og nøjagtige oplysninger og at holde dem ajour.  
 • Ikke at sende uopfordrede eller uautoriserede meddelelser til en gruppe af personer.

 

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET AF INDHOLDET, WEBSTEDET OG DET INDHOLD, DER ER OPRETTET AF BRUGEREN

Forbehold af rettigheder og begrænsninger for oprettelse af links

Alt indhold på webstedet og alt indhold, der er tilgængeligt via tjenesten, herunder design, tekst, grafik, billeder, video, information, applikationer, software og andre filer samt udvælgelse og opstilling heraf (”webstedsindholdet") tilhører udelukkende "virksomheden" eller dennes licensgivere med alle rettigheder forbeholdt.

Ingen del af webstedsindholdet kan ændres, kopieres, distribueres, indrammes, reproduceres, genudgives, downloades, vises, offentliggøres, overføres eller sælges i nogen form eller på nogen måde, hverken helt eller delvist, uden virksomhedens forudgående skriftlige samtykke. Ovenstående ikke gælder dog ikke for dit eget brugerindhold (som defineret nedenfor), som du lovligt lægger ud på webstedet.

Du må ikke uploade eller genudgive indhold fra webstedet på noget andet web-, intranet- eller ekstranetsted, ej heller integrere oplysningerne i andre databaser eller kompileringer. Enhver anden brug af webstedsindholdet er strengt forbudt. 

Det er strengt forbudt at bruge webstedet eller webstedsindholdet på anden måde end den, der er specifikt godkendt i henhold til disse brugsbetingelser uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomhedens side, og det medfører tilbagekaldelse af den licens, der er givet i henhold til denne aftale.

Uautoriseret brug kan også udgøre en overtrædelse af gældende lovgivning, herunder varemærke- og ophavsretslovgivningen samt gældende forordninger og bestemmelser vedrørende kommunikation.

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet heri, vil ingen af klausulerne i disse brugsbetingelser kunne fortolkes som overdragelse af en licens til intellektuelle ejendomsrettigheder, hverken ved juridisk hindring, implicit eller på anden måde. Denne licens kan tilbagekaldes når som helst og uden varsel, med eller uden grund.

VARIGHED

Betingelsernes varighed og varigheden af den enkelte tjenesteydelse, der er bestilt

Det juridiske forhold, der er afledt af tilgangen til og brugen af webstedet, samt indholdet og tjenesterne på webstedet er af ubestemt varighed. Dog ophører dette forhold med øjeblikkelig virkning, når webstedet offentliggør nye generelle betingelser.

Adgang til og brug af webstedet forudsætter din fulde tilslutning til og accept af de nye betingelser og dermed indledningen af et nyt juridisk forhold.

Afmelding i systemet

Du kan til enhver tid afmelde dig i systemet. For at gøre dette skal du sende en e-mail til følgende adresse: privacy@granadabeachgolf.com; hvor du skal identificere dig selv som bruger og anføre "Afmelding i systemet" i e-mailens emnelinje. Vi kontakter dig straks for at annullere din konto i systemet.

ANSVAR: BEGRÆNSNINGER

Din brug af dette websted sker på eget ansvar. Virksomheden er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet på webstedet eller andet indhold, der er tilgængeligt via webstedet.

DIVERSE 8.1 - Privatlivs- og cookiepolitik Vi drager omsorg for vores brugeres privatliv. SE VENLIGST VORES PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK for webstedet (tilgængelig via dette link "Privatlivspolitik"). Når du bruger webstedet eller tjenesten, accepterer du, at dine oplysninger overføres til virksomheder i samme virksomhedsgruppe, samt at de behandles af tredjeparter. NÅR DU BRUGER TJENESTEN, ACCEPTERER DU DESUDEN, AT NOGLE AF DE OPLYSTE DATA, AFHÆNGIGT AF DEN PÅGÆLDENDE TJENESTES ART, VIL BLIVE GJORT TILGÆNGELIGE FOR ANDRE BRUGERE ELLER FOR OFFENTLIGHEDEN GENERELT. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT ALLE SPØRGSMÅL, KOMMENTARER, FORSLAG, IDEER, FEEDBACK ELLER ANDRE OPLYSNINGER VEDRØRENDE WEBSTEDET ELLER TJENESTEN ("INDSENDTE OPLYSNINGER"), SOM DU SENDER TIL VIRKSOMHEDEN, IKKE VIL VÆRE FORTROLIGE OG KAN BRUGES AF VIRKSOMHEDEN I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE I KLAUSUL NR. 5 OVENFOR.

Virksomheden har enerettighederne, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og kan uden begrænsning videregive og bruge de indsendte oplysninger til ethvert formål, kommercielt eller andet, uden at indhente dit samtykke eller tilbyde dig kompensation; bortset fra fjernelse af visse former for indhold og/eller dine data i overensstemmelse med bestemmelserne i klausul 4 og 5.

Vi bruger også cookies for at forbedre din browseroplevelse og for at gøre det muligt for vores systemer at genkende din enhed og levere vores tjenester. For flere oplysninger om cookies og hvordan vi bruger dem, bedes du SE WEBSTEDETS PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK (tilgængelig via følgende link "Privatlivspolitik").

Under alle omstændigheder kan brugeren indstille sin browser til at blokere download af cookiefiler eller til at modtage en advarsel, når dette sker.

Kundeservice

For enhver kommunikation med virksomheden, som du skal foretage i henhold til ovenstående betingelser, eller som du ønsker at foretage, bedes du (i) sende en e-mail til hello@granadabeachgolf.com.

Gældende lovgivning

Når du besøger eller bruger webstedet eller tjenesterne, accepterer du, at lovgivningen i Spanien, uden hensyntagen til principper om lovkonflikt, vil regulere disse brugsbetingelser og enhver tvist, der måtte opstå mellem dig og virksomheden eller et af selskaberne, der er tilknyttet til denne.